Opzeggen Gitaarstarters lidmaatschap

Maand, kwartaal en eerste jaar van jaarabonnement

Opzeggen van je lidmaatschap kan heel eenvoudig via een mailtje naar bericht@gitaarstarters.nl.


Je schrijft in je mail gewoon dat je je lidmaatschap wil stopzetten. En ik zorg voor de rest. Zorg er voor dat je het mailadres gebruikt waarmee je je hebt aangemeld, of waarmee je inlogt in de online VIP omgeving. Dan weet ik zeker dat jij het bent.


Dat kan tot uiterlijk 15 dagen voor het aanbreken van een volgende periode. Dat geeft me de tijd je opzegging te verifiëren, betalingsopdrachten te stoppen en je lidmaatschap te beëindigen.


Reeds betaalde contributie kan niet worden teruggevorderd (tenzij je opzegging binnen de 20-dagen bedenktijd valt, of na het 1e jaar van een jaarabonnement – zie hieronder).


Voorbeelden:

  • Je hebt bijvoorbeeld een maand-lidmaatschap welke loopt vanaf iedere 16e van de maand. En stel: je zegt deze op 20 April op. Dan ben je met je opzegging ruim 10 dagen voor de nieuwe periode (welke in zou gaan op 16 mei) De betaling van 16 April is dan al gedaan. Die periode blijf je nog gewoon lid. Wij stoppen de betaalopdrachten vanaf 16 Mei. En je lidmaatschap wordt op 16 Mei beëindigd.
  • Stel nu dat je in datzelfde lidmaatschap (in een periode vanaf iedere 16e van de maand) doorgeeft op 15 April dat je het lidmaatschap wil beëindigen? Dan ben je dus later als die 15 dagen voor het einde van de periode. Dus dan loopt je lidmaatschap nog door tot 16 Juni.

Heb je een jaarabonnement?

Dan geldt na het eerste jaar:

  • Dat je iedere dag kunt opzeggen,
  • met een opzegtermijn van 30 dagen,
  • en het restant van je jaarabonnement betaal ik je dan naar ratio terug.

Dus als je abonnement bijvoorbeeld gestart is op 1 januari 2017, en je zegt op, op 1 Mei 2018, dan:

  • gaat eerst die 30 dagen opzegtermijn in en,
  • dan beëindigen we je lidmaatschap op 1 juni en,
  • krijg je dan de helft van je betaalde lidmaatschap voor 2018 van me terug.

Heb je vragen?

Heb je er echt haast mee? Bel me dan eventjes op 06 47 017 318 (spreek even wat in als ik niet direct opneem). Dan kijken we wat we kunnen doen.


Iets onduidelijk? Vragen? Neem dan even contact op.
Ook bij het opzeggen help ik je graag verder.