Er is grote zorg besteed aan de juistheid van informatie op de Gitaarstarters website en alle media en documeten op de website, zoals video’s, boeken, artikelen en cursusmateriaal.

Noch Arvid Kuipers, noch Gitaarstarters, noch Kunosos kan verantwoordelijk worden gehouden voor informatie die onjuist is, informatie die ontbreekt, of enige schade of letsel als gevolg van het lezen en interpreteren van de informatie op de website of media op deze website.